Skip to main content

Op donderdag 6 september heeft een pilotborrel specifiek voor Trekkersveld ondernemers plaatsgevonden.

Het idee van deze borrel is ontstaan, om de bedrijven op het Trekkersveld meer met elkaar in contact te brengen en meer te betrekken bij de Bedrijfskring Zeewolde (BKZ). Het doel van de pilotborrel was om te inventariseren hoeveel animo er is bij de Trekkersveld ondernemers voor dit initiatief en in welke vorm. Naast de BKZ bestuursleden en Trekkersveld ondernemers waren ook geïnteresseerden vanuit Zeewolde Zakelijk en de Gemeente Zeewolde aanwezig.

Luuk Salomons, de kersverse voorzitter van de BKZ, heette iedereen welkom, gaf een korte presentatie over de BKZ en heeft het idee van de Trekkersveldborrel toegelicht. Hij en het nieuwe bestuurslid George de Greef hebben het initiatief genomen binnen het bestuur om Trekkersveld ondernemers meer met elkaar te verbinden en te betrekken bij de BKZ algemeen. Naderhand kwamen de discussies en gesprekken volop los en kwamen allerlei onderwerpen aan bod, die spelen op het Trekkersveld.

Om de Trekkersveldborrel in de toekomst goed te kunnen organiseren, heeft de BKZ de wensen en ideeën van de ondernemers geïnventariseerd tijdens de pilotborrel middels een enquête. Deze is enthousiast door alle aanwezige ondernemers ingevuld en ook per e-mail door een aantal ondernemers die niet aanwezig konden zijn. Het bestuur gaat de enquête analyseren en bekijken hoe in de toekomst invulling gegeven kan worden aan een netwerkborrel op het Trekkersveld.

Wil u of een collega ondernemer hiervan op de hoogte blijven? Houd dan website en social media in de gaten of meld u aan voor de maandelijkse mailing van de BKZ via [email protected].