Skip to main content

 

PERSBERICHT 30 NOVEMBER 2017

ER KOMT GEEN BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE (BIZ) OP HET TREKKERSVELD

Vandaag heeft wethouder Egge-Jan de Jonge bekend gemaakt dat de stemming onder de ondernemers binnen de beoogde BIZ-zone Trekkersveld een negatieve uitslag kent. Vanaf 6 november konden de ondernemers hun stem uitbrengen voor of tegen de instelling van een BIZ. Met een verschil van 6,4% werd de 2e toets echter niet gehaald.

De stemmingsuitslag heeft het volgende beeld te zien gegeven: 53% van de stemgerechtigde ondernemers heeft een geldige stem uitgebracht, daarvan heeft 60,2% voor de BIZ gestemd en 39,8% tegen de instelling van een BIZ. Het aantal voorstemmers had minimaal 66,6% moeten zijn. De WOZ-waarde van de voorstemmers, relevant voor de 3e toets, bleek wel ruim hoger dan de WOZ-waarde van de tegenstemmers. Dit veranderde de uitslag echter niet meer. De projectgroep BIZ Trekkersveld is teleurgesteld over dit resultaat, maar respecteert de uitslag als een feit.

Het voorstel om tot de instelling van een BIZ te komen was een initiatief van de Bedrijfskring Zeewolde BKZ, gesteund door de gemeente. De doelstelling was vooral om daarmee te komen tot meer collectiviteit en professionalisering van de ondernemersorganisatie op het Trekkersveld.

Voorzitter van de projectgroep van Trekkersveld ondernemers, Wim van den Noort, over deze uitkomst: ”Van meet af aan hebben we alle ondernemers voorgehouden dat we alleen een BIZ willen als er ruim voldoende draagvlak voor is. Dat blijkt nu onvoldoende het geval te zijn. Natuurlijk vinden we dat, gezien de energie die in het project gestoken is, heel jammer, maar het is wel de uitkomst van een democratisch proces. Het is dus van belang dat we daar vanuit het georganiseerde bedrijfsleven volwassen mee omgaan. We zullen als projectgroep samen met de BKZ de uitkomsten evalueren. En vervolgens kijken op welke wijze we de krachtenbundeling op Trekkersveld wel gestalte kunnen geven. Laten we niet vergeten dat de 60% meerderheid van de ondernemers wel voor de plannen heeft gestemd”.

Wethouder Egge-Jan de Jonge: ”Als gemeente hebben we van harte dit ondernemersinitiatief ondersteund. De geluiden die ons bereikten vanaf het Trekkersveld waren overwegend positief. Dat was ook de sfeer op de ondernemersbijeenkomst in oktober. Deze uitslag verrast ons ook. Vanuit de gemeente hebben wij belang bij een stevig georganiseerd bedrijfsleven, omdat we in de praktijk zien dat steeds vaker private-publieke samenwerking nodig is om tot passende oplossingen en goede resultaten te komen. We hebben er alle vertrouwen in dat de betrokken bestuurders niet bij de pakken neer zullen gaan zitten en nieuwe wegen zullen zoeken om resultaat te boeken”.