Skip to main content

Trekkersveld ZeewoldeDe Bedrijfskring Zeewolde BKZ is met de gemeente tot overeenstemming gekomen over de start van een onderzoek naar de vestiging van een Bedrijven InvesteringsZone, een zogenaamde BIZ, op Trekkersveld I,II en III. Het project zal duren tot de zomer van 2017.

De wens om tot de vestiging van een BIZ-Zone te komen op het grootste industrieterrein van Zeewolde bestond al langer. Eind vorig jaar werden de meningen al eens voorzichtig gepolst op een ondernemersbijeenkomst die in het teken stond van veiligheid, uitstraling en samenwerking op Trekkersveld.

Hecht collectief als basis
De basis van een BIZ-Zone is dat er een hecht collectief gevormd wordt van alle ondernemers in de zone. Met als belangrijkste doel het stimuleren van de economie, veiligheid, aantrekkelijkheid, en waarde van de zone in de breedste zin. Onderdeel daarvan is dat alle ondernemers naar rato van belang financieel bijdragen aan een collectieve ondernemerspot. Men noemt dat een Ondernemersfonds. Ondernemers bepalen zelf waar ze jaarlijks het collectieve ondernemersgeld in investeren. Het gaat daarbij uitsluitend om investeringen die uitstijgen boven hetgeen de gemeente op basis van haar wettelijke taken moet doen.

De gemeente vervult in het hele BIZ systeem een belangrijke faciliterende rol. In Nederland zijn inmiddels zo’n 160 BIZ-Zones gevestigd. In Zeewolde is voor het centrumgebied al sinds 2011 een BIZ-Zone actief.

Stevige samenwerking op meerdere fronten nodig
Vice voorzitter van de Bedrijfskring Rixt Dijkstra: ‘We leven in een tijd waarin vrijblijvendheid niet meer past. Om relevante zaken goed voor elkaar te krijgen is stevige samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen het collectief van ondernemers en de gemeente noodzakelijk. Met behulp van een BIZ-Zone kun je dat heel gericht doen voor een bepaald gebied in een gemeente. Trekkersveld is de economische motor van Zeewolde. Het belang is groot’.
Wethouder EZ Gerben Dijksterhuis sluit daar graag bij aan. ‘We zijn om meerdere redenen heel blij met dit initiatief vanuit het georganiseerde bedrijfsleven. Ondernemers nemen in een BIZ-Zone nadrukkelijk hun collectieve verantwoordelijkheid. Dat stimuleert ons als gemeente ook om samen met hen telkens weer te zoeken naar de mogelijkheden om elkaar te versterken en de economie aan te jagen. Dat dit zo werkt is de afgelopen vijf jaar ook heel duidelijk gebleken bij de BIZ Centrum Zeewolde. Het is om die reden dat we als college het besluit hebben genomen om dit nieuwe project zowel fysiek als ook met medefinanciering te ondersteunen.’

Interview met Wim van den Noort
Oud voorzitter van de Bedrijfskring, tevens voorzitter van de VBZ, Wim van den Noort zal het project gaan leiden, samen met een projectgroep van Trekkersveld ondernemers. Op de aftrapbijeenkomst op 1 december zal de projectgroep zich presenteren en zal toelichting gegeven worden op het fenomeen BIZ en het plan van aanpak voor het project.
Wim gaf onlangs een interview aan de LOZ, dat u hier kunt luisteren