Skip to main content

Zeewolder lijsttrekkers hebben zin in debat gemeenteraadsverkiezingen en treffen graag veel burgers op donderdag 15 maart in The Lux.

Alle acht lijsttrekkers waren recent op uitnodiging van de organisatie bij elkaar voor een laatste briefing over het komende Lijsttrekkersdebat op donderdagavond 15 maart vanaf 19.00 uur. Samen met de organisatoren nodigen zij de Zeewoldenaren van harte uit om aanwezig te zijn bij het debat.

Tijdens de bijeenkomst werden ook enige lotingen verricht m.b.t. de indeling van de partijen op de avond zelf. De organisatoren hechten er veel waarde aan dat alle partijen even veel kansen hebben om zich op de avond goed te presenteren.

Er is voor een uitdagende en dynamische programmaopzet gekozen. De organisatoren zien graag dat burgers actuele informatie krijgen over relevante onderwerpen die spelen in Zeewolde. De programmaopzet moet voorkomen dat de lijsttrekkers vooral algemene standpunten gaan uitdragen over hun politieke opvattingen, oftewel ‘voorlezen uit eigen werk’. Zo komen vragen van Zeewoldenaren aan de orde en ook zullen de lijsttrekkers worden geconfronteerd met elkaars uitspraken die recent gedaan zijn in de media. Dit onder de noemer ‘verkiezingspraat of niet’.

Debatleider Gert-Jan Jansen zal de avond in goede banen moeten leiden. Het is zijn vak en bovendien is dit niet het eerste Zeewolder debat wat hij tot een goed einde moet brengen. Het belooft een hele interessante avond te worden. Inloop vanaf 19.00 uur. Het debat begint stipt om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom!

Het lijsttrekkersdebat is tot stand gekomen door samenwerking tussen lokale belangenbehartigers en lokale media: stichting Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde, Bedrijfskring Zeewolde, Vereniging Centrumondernemers Zeewolde, LTO Noord afd. Zuidelijk Flevoland enerzijds en Zeewolde Actueel, Lokale Omroep Zeewolde en Blik op Zeewolde anderzijds.