Skip to main content

P E R S B E R I C H T: 19 JANUARI 2018

GROOT LIJSTTREKKERSDEBAT GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OP DONDERDAGAVOND 15 MAART

Over minder dan twee maanden, op 21 maart a.s, worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Om Zeewoldenaren te helpen bij hun keuze zal er op donderdagavond 15 maart een groot Lijsttrekkersdebat worden gehouden in The Lux.   

Het is nadrukkelijk de bedoeling om er een actief en dynamisch debat van te maken. Daarom is een onafhankelijke en professionele debatleider aangetrokken. Daarnaast willen de organisatoren de Zeewoldenaren alle ruimte geven om mee te denken over de onderwerpen die in het debat aan bod moeten komen. Dit om te waarborgen dat die zaken aan de orde komen die heel tastbaar leven onder de bevolking. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor de verdere inrichting van de avond.

Het is ook daarom dat de organisatie nu al alle Zeewoldenaren uitdaagt om inhoudelijke vragen, die in enigerlei vorm onderdeel van het debat kunnen gaan uitmaken, in te sturen naar de organisatie. Op de verschillende websites van de organisatoren treft u daarvoor een speciale link aan naar het vragenformulier.

U mag uw vraag evt. ook, onder vermelding van naam en telefoonnummer, insturen d.m.v. een mailbericht aan [email protected].

Het debat is het gevolg van een samenwerking tussen lokale belangenbehartigers en lokale media:

Bedrijfskring Zeewolde, Vereniging Centrumondernemers Zeewolde, LTO Noord afd. Zuidelijk Flevoland en de stichting Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde enerzijds en Zeewolde Actueel, Lokale Omroep Zeewolde en Blik op Zeewolde anderzijds.

Noteer de datum van het debat vast in uw agenda, want u wilt daar toch zeker bij zijn! Meer informatie volgt in de komende periode.