Bevorderen van een gunstig ondernemersklimaat door

het gezamenlijk optreden naar de overheden en in belangenverenigingen;

het verbinden van ondernemers;

kennisoverdracht.

Hoe doen we dit?

Door gezamenlijk optreden naar de overheden en in belangenverenigingen, zoals:

 • Bestuurlijk overleg met de gemeente (stuurgroep economisch overleg Zeewolde (SEOZ)
 • Commissie economische belangen
 • Werkgroep economie en arbeid
 • Bestuur stichting bedrijventerreinen Zeewolde
 • Stichting Bedrijven Beveiliging Flevoland
 • VNO NCW Flevoland

Door het verbinden van ondernemers, tijdens:

 • Ondernemer van het jaar verkiezing
 • Leden-voor-ledenactiviteiten (als speeddaten en het Businessevent,)
 • Netwerkbijeenkomsten

Door het aanbieden van kennisoverdracht, zoals

 • Kennisontbijtsessies (Miljoenenontbijt)
 • Bedrijfsbezoeken
 • Onderlinge workshops

 

Onze Top 10 speerpunten voor 2014/2015
 • Versterken van verenigingshuis.
 • Versterken Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde (VBZ)
 • Ledenacquisitie
 • Aansluiting zoeken bij andere Bedrijfskringen.
 • Activiteiten samen met andere kringen in flevoland. Samenwerken met Blauwe diamant Midden Nederland
 • Versterken verbondenheid Ondernemers.
 • Regionale kansen tbv lokaal bedrijfsleven promoten
 • Mobiliteit en bereikbaarheid Zeewolde
 • E-commerce mogelijkheden

Voor wie is de Bedrijfskring Zeewolde?

Voor alle ondernemers en bedrijven in Zeewolde, van klein (ook voor de ZZP-ers) tot groot.