Dagelijkse bestuursleden:

Voorzitter: Luuk Salomons; Algemene zaken, contact externen en lid bestuur VNO-NCW.

Secretaris: Albert Stoter: Provinciaal overleg Flevoland.

Bestuurssecretariaat: Petra Bom; Secretariaat en evenementen

Penningmeester: Angela Huckriede; Financiële administratie

Algemene bestuursleden:

Linda Pelser: Activiteiten en evenementen

George de Greef: Trekkersveld

Cora Achterberg: Communicatie

Jeroen Kaspers: Algemene zaken