BIZ Trekkersveld Zeewolde, BKZWat is een Bedrijven Investerings Zone (BIZ)?

Het fenomeen van bedrijveninvesteringszones is een jaar of acht geleden overgewaaid naar Nederland vanuit met name Engeland en Duitsland. In Nederland is het gestart in de vorm van een Experimentenwet BIZ.

Per 1 januari 2015 is dit op basis van succes omgezet in een volwaardige permanente BIZ-wet. Het concept is volledig gebaseerd op ondernemersinitiatief ter bevordering van collectiviteit, samenwerking, upgrading en maximalisering van de economische spin-off van gedane investeringen in een gesloten zone. Het betreft daarbij zowel centra van steden en dorpen als bedrijfsterreinen.

De basis van een BIZ-zone is dat alle ondernemers in de zone (financieel) bijdragen aan de collectiviteit en een collectieve ondernemerspot. Altijd ter stimulering van de economie, aantrekkelijkheid en waarde van de betreffende zone. En altijd uitsluitend als extra toevoeging op alles wat gemeenten daar aan moeten doen op basis van hun wettelijke taak.

De lokale gemeenten vervullen in het hele BIZ systeem een belangrijke faciliterende rol. De BIZ-heffingen worden op basis van een gemeentelijke verordening door de gemeente opgelegd en geint bij de individuele bedrijven en worden vervolgens doorgestort naar het collectief van ondernemers. Zij bepalen vervolgens volledig zelf de besteding van dit collectieve geld.

Op dit moment zijn er al tussen de 150 en 200 BIZ-zones gevestigd in Nederland. Ca. 100 voor centrumgebieden en zo’n 75 voor bedrijfsterreinen. In Zeewolde kennen we al sinds 2011 een BIZ-Zone voor het centrum. De centrumondernemers hebben in 2015, bij de nieuwe vijfjaarlijkse stemming, in meerderheid gekozen voor verlenging voor een nieuwe termijn van vijf jaar. We hebben in Zeewolde dus al hele positieve praktijkervaring met de BIZ.

Voor meer informatie over de BIZ Trekkersveld, klik hier.